КонтактиРеференцииЗа насНачало
Фирма Карнес предлага следните видове зъбни колела:

Цилиндрични зъбни колела

Цилиндричните зъбни колела имат форма на цилиндър, по по­върхнината на който са нарязани зъбите. В зависимост от формата и разположението на зъбите спрямо осите на колела­та те биват цилиндрични зъбни колела с прави зъби, цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби, цилиндрични зъбни колела със стреловидни зъби, цилиндрични зъбни колела с винтови зъби.

В зависимост от вида на общата конфигурация зъбните колела могат да бъдат:
- цилиндрични зъбни колела тип валове
- цилиндрични зъбни колела тип дискове
- цилиндрични зъбни колела тип венци
- цилиндрични зъбни сектори
- зъбни гребени

Цилиндричните зъбни колела от типа „дискове” могат да бъдат без главина или да имат едностранно или двустранно разположена главина. В зависимост от броя на венците на едно зъбно колело може да има един или няколко венеца.

Цилиндричните зъбни колела са с прави и наклонени до 45 градуса зъби. Изработват се чрез зъбофрезоване от м=0,5 до м=30 и чрез зъбодълбане до м=16. Цилиндричните зъбни колела се изработват от висококачествени конструкционни стомани като 42 CrMo4, 34CrNiMo6, 40CrMnMo7, 40XH2MA, 38XH3MA и др.,които се закаляват обемно, както и от стомани като 17CrNiMo6, 30CrNiMo8, 17CrNiMo6 и др. които се циментоват и закаляват до твърдост HRC 60-64.
Закалените зъбни колела до м=18 и диаметър 1200 мм подлежат на зъбошлайфане.


Червячни зъбни колела и винтове

Фирма Карнес предлага червячни зъбни колела и червячни винтове (едноходови и многоходови) до м=20 и диаметър 1200 мм. Зъбните колела се изработват чрез зъбофрезовоне при непрекъснато делене и тангенциално обхождащо подаване на инструмента. Материалите, използвани за изработка на зъбните колела, са бронз, чугун, полиамид и др.

Всички винтове задължително се шлайфат по винтовите навивки и лагерните шийки. Предимствата на червячните предавки са изключителна плавност на предаване на движението, много малката хлабина в зацепването, голямо предавателно отношение, което може да се реализира само с една степен и ефекта "самозадържане" при едно- и двуходовите предавки. Поради тези си качества винтовете се използват в приборостроенето, автоматизацията, подемната техника /асансьори, кранове/ и др.


Конусни зъбни колела

Конусните зъбни колела имат формата на пресечен конус, по чиято повърхнина са нарязани зъбите. Зъбите на конусните зъбни коле­ла могат да бъдат прави, наклонени, стреловидни, спирални и винтови.

Конусните зъбни колела могат да бъдат с прави или кръгови зъби за предавки с предавателно отношение от 1:1 до 1:8. Предлаганите от фирма Карнес конусни зъбни колела са с модул 25 и диаметър 1500мм. Стоманите и термообработките им са същите както при цилиндричните зъбни колела. Прилагат се, когато е необходимо осите на зъбните предавки да се пресичат под някакъв ъгъл - обикновено от 45 до 90 градуса. Конусните зъбни колела намират приложение в автомобилостроенето и енергетиката.