КонтактиРеференцииЗа насНачало
Прецизност в изработката и гъвкавост в договарянето!

Фирма КАРНЕС е създадена през 1994г Основни дейности при създаването й са търговия с индустриални инструменти и проектиране и организиране на производство на резервни детайли за механични предавки . В периода до 2004г фирма Карнес се утвърждава като дистрибутор на фирмите Atlas Copco, ESAB, Autogen. Основни клиенти на инженеринговата й дейност са Рока България , Пристанище Варна ЕАД, Калиакра АД и Девня Варовик и др. След 2004г се създава производствената база на фирмата, чрез което се осигурява пълна самостоятелност от проектирането до производството на всички възли и детайли.

Фирмата е ориентирана към производството на резервни детайли по предоставени аварирали образци или технически задания от страна на клиентите. При непрекъснато разширяване на производствените площи и оборудване колективът зает в производствената дейност до 2008г възлиза на 16 човека, в резултат на което фирмата стана един от утвърдените производители на резервни детайли и възли на фирми като Солвей Соди АД, Агрополихим АД, Минно добивен комбинат Елаците АД, Булярд КИ ЕАД, Салс АД, Пристанище Варна ЕАД, Нестле България и др. Бяха произведени уникални за България детайли като конична предавка с кръгови зъби с диам 1,6м и челен модул 22 за трошачка KUBOTA и монолитен зъбен венец с вътрешни зъби z=120 m=14 за доров утайтел за Солвей Соди АД.
ISO 9001:2015 КАРНЕС ЕООД въведе Система за управление на качеството в Производствените процеси ISO 9001:2015 през 2023 г. с валидност до 11.01.2026 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013
КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ
На 18.02.2011 г. бе сключен договор с ИАНМСП за безвъзмездна финансова помощ в размер на 65% при осъществяването на проекта “Технологична модернизация и повишаване на технологичните възможности на КАРНЕС ЕООД” на обща стойност 384440.00 лв. Реализацията на проекта приключи април месец 2012 г. в резултат на което бе въведен в експлоатация Вертикален обработващ център с CNC управление FANUC 31i, оборудван с:
- четвърта ос – въртяща маса с диаметър на планшайбата 400 мм,
- задно седло - лагерна опора.
- инкреминирана 90 о–ва ъглова глава с автоматично захващане на инструмента

Работните ходове на машината са:
х = 2500 мм,
y = 1600 мм,
z = 800 мм.

Мощността на шиндел двигателя е 18.5/22kW, а задвижването на шпиндела се извършва чрез двустепенна механична скоростна кутия, осигуряваща регулирането на оборотите му в диапазона от 0 до 6000 об/мин при несъществена промяна на въртящия момент . Охлаждането на инструмента може да бъде извършвано и през шпиндела при налягане на СОТ 20 bar.
CNC управлението Fanuc 31i-В осигуряващо чрез възможността си за наноинтерполация, възпроизвеждане на математически моделирани повърхнини с изключително висока точност, както и окомплектовката със симултантно управляема 4-та ос и наличието на подготовка за управление на 5-та ос позволяват на КАРНЕС ЕООД производството на инструментална екипировка и нестандартно оборудаване – две области явяващи се нови за фирмата.
Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНО-
СПОСОБНОСТ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Финансирано от
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
NextGenerationEu
“КАРНЕС” ЕООД сключи с Министерство на иновациите и растежа (МИР) Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004-1437-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът е финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз и е на обща стойност 1160850,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 349996,27 лв. (европейско финансиране) и 810853,73 лв. (собствено съфинансиране). Проектът стартира на 10.04.2023 г. и е със срок за изпълнение 12 месеца.

Целта на проекта е:
1. Разширяване на производствения капацитет на дружеството ;
2. Намаляване на производствените разходи ;
3. Разнообразяване на предлаганите услуги ;
4. Цифровизация на производствения процес свързан с термообработката на стоманени детайли

Целта на проекта ще се постигне чрез инвестиция в закупуване на Линия за термообработка на стоманени детайли. Новото оборудване води до създаване на конкурентни предимства, чрез подобряване на ефективността и ефикасността на производствения процес, повишаване на ресурсната ефективност и до подобряване качеството на предлаганите продукти.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността. Инвестицията заложена в проектното предложение е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, тъй като Линията за термообработка на едрогабаритни детайли е изработена от материали които водят до висока енергийна ефективност.